Hvordan gjøre en grundig referansesjekk

Å fylle en stilling er ikke alltid lett. Man skal finne en kandidat som har de riktige formelle kvalifikasjonene som også besitter de personlige egenskapene stillingen krever. I tillegg skal vedkommende også passe inn i selskapet og den aktuelle avdelingen.

Siden det er viktig at kandidaten oppfyller forventningene, er det viktig med en referansesjekk. Her kommer våre tips for hvordan du går frem for å gjøre en grundig prosess.

 

Når sjekker man referanser?

På dette punktet finnes ulik praksis. For enkelte er det naturlig å sjekke referanser som en siste sjekk før ansettelsen. Fordelen her er at du får bedre kjennskap til kandidaten og du har bedre oversikt over hvilke punkter du ønsker å ta opp med referansen. Andre sjekker referansen mellom første- og andregangsintervjuet. Her er fordelen at man tilegner seg nyttig informasjon på førstegangsintervjuet som kan brukes ved oppfølging på andregangsintervjuet.

 

Hvem egner seg som referanser

Vanligvis vil en kandidat oppgi to-fire referanser. Det vil imidlertid være lurt å forhøre seg med kandidaten om flere referanser for å få et bredere inntrykk av vedkommende. Utvalget av referansepersoner skal representere de ulike fasene i karrieren. Mest relevant vil være de nærmeste lederne fra de siste arbeidsforholdene. Kollegaer man har hatt et nært samarbeid med kan også være relevant.

 

Hvor mange bør man ringe

Det lønner det seg å sjekke så mange referanser som mulig. Dette kan være en tidkrevende prosess, men ikke la dette styre deg. Her er det lurt å se an hvor mange som kreves for å sikre nok informasjon om kandidaten i henhold til type stilling det skal ansettes til.

 

Hvordan bruke informasjonen fra referansen

Informasjonen du får om kandidaten fungerer som en veileder. Hvordan referansen svarer for seg trenger ikke nødvendigvis overstyre inntrykket av kandidaten. Bruk skjønn og hvis i tvil, spør om flere referanser som kan avkrefte eller bekrefte det du er i tvil om.

 

Hvilke spørsmål skal man stille

Referanser kan være mye verdt dersom man stiller de riktige spørsmålene. Still spørsmål som gir et inntrykk av hvordan søkeren har fungert i en spesifikk jobbsituasjon og hvordan vedkommende fungerer med andre. Ta utgangspunkt i spørsmål som referansen kan utbrodere, og se gjerne bort i fra ”ja og nei”-spørsmål. Vi anbefaler å åpne spørsmålsrunden med følgende spørsmål: ”hvordan kjenner du kandidaten?”. Dette gir deg en oversikt over hvor godt vedkommende kjenner kandidaten og gir en naturlig flyt videre inn i samtalen. Deretter kan du stille spørsmål om positive og negative trekk, bakgrunn for avsluttet arbeidsforhold og generelt spørsmål som er formet slik at du finner ut av det du leter etter hos kandidaten.

 

Avslutte referanseintervjuet

Som en avslutning på referanseintervjuet kan du foreta en kort oppsummering av det dere har gjennomgått. Deretter kan du forhøre deg om det er andre ting som er verdt å vite om kandidaten.

Lykke til!

 

LIGNENDE ARTIKLER

LEGG INN KOMMENTAR