Hvordan skrive CV

Hvordan skrive en god CV som skiller seg ut

Å skrive en god CV kan være avgjørende for å sikre deg jobben du ønsker. CVen er ditt viktigste verktøy for å vise at du er kvalifisert for stillingen. Det er derfor viktig at du bruker god tid til å lage en ryddig, relevant og oversiktlig CV som er korrekt og feilfri.

CV’en er det første en potensiell ny arbeidsgiver vurderer i en ansettelsesprosess. Sørg derfor for at du har en velskrevet og god CV slik at du etterlater et godt førsteinntrykk.

Fokuser på erfaring som er relevant for stillingen du søker. Dersom CVen din har mye irrelevant erfaring, kan det føre til at viktig erfaring blir oversett og du oppnår ikke ditt mål.

Når du fokuserer på relevant erfaring for den aktuelle stillingen, øker muligheten for at du blir invitert på intervju og dermed får muligheten til å vise hva du kan!

Definisjon av CV

CV er en forkortelse for Curriculum Vitae, som er latin for “Livets løp.” 

En CV er en oversiktlig og kort sammensetning av hva du har gjort gjennom skole, arbeid, kurs og annen relevant erfaring. CVen gir en potensiell arbeidsgiver oversikt over din bakgrunn og et inntrykk av om du passer til stillingen som skal besettes.

Våre tips:

Dette inneholder en god CV:

Vi starter med en oversikt over hva du bør ta med i CVen.

Personalia

Grunnleggende informasjon om deg og din kontaktinformasjon bør ligge øverst i CV dokumentet. Oppgi: Fullt navn, adresse, mobiltelefon, e-post, fødselsdato og sivilstatus.

Skal du bruke bilde på din CV?

Ja – et lite portrettbilde kan gjøre seg godt på CVen, men det finnes ingen definerte normer som krever at du benytter bilde.

Et bilde på CVen gir deg muligheten til å legge igjen et viktig førsteinntrykk. Et bilde kan også bidra til at en potensiell arbeidsgiver bedre kan se for seg hvem du er. Husk at stillinger som utlyses ofte får mange søknader, så det blir lettere for den som skal sortere søknadsbunken å huske kvalifikasjoner dersom de har et ansikt å knytte dem til.

Dersom du bruker bilde anbefaler vi et profesjonelt bilde hvor du smiler og er ordentlig kledd. Dersom du søker en stilling innen økonomi, finans eller andre yrker der arbeidsantrekket er formelt, vil det være naturlig å ha et profesjonelt CV bilde i arbeidsantrekk.

Nøkkelkvalifikasjoner

Presenter dine nøkkelkvalifikasjoner med omhu og sørg for at du fremhever kvalifikasjoner som er avgjørende for stillingen du ønsker deg.

Begrens listen med nøkkelkvalifikasjoner til 4-6 setninger som beskriver din viktigste kompetanse og erfaring, tilpasset den konkrete stillingen. Du bør inkludere informasjon om resultater som du har oppnådd i nåværende eller tidligere stillinger.

Utdanning

De fleste arbeidsgivere stiller krav til utdanningsnivå og spesialisering ved ansettelse. Som regel vil krav til utdanning være ekskluderende for kandidater som ikke tilfredsstiller kravene, og særlig i stillinger tidlig i karrieren.

Har du utdanning fra en anerkjent høyskole eller universitet kan dette gi deg et fortrinn når søknadsbunken skal prioriteres. Sørg derfor for at navnet på skolen og hvor den ligger fremkommer klart og presist.

Hvilken grad og spesialisering du har oppnådd er en av de mest sentrale faktorene som vurderes for å avgjøre om du har relevant bakgrunn for stillingen. 

Hvor lenge du har studert og om du har deltatt i utvekslingsstudier utenlands bør også opplyses.

Dersom du har hatt et avbrekk i studieløpet er det viktig at det fremgår hva du har benyttet tiden til. Om det er jobb, reise, utenlandsopphold eller andre årsaker bør fremkomme, slik at du unngår du å etterlate noen usikkerheter i din CV.

Relevant jobberfaring

Du bør presentere din arbeidserfaring  i en kronologisk opplisting med alle arbeidsgivere.

Oppgi navn på bedrift, tidsperiode, sted, stilling og hvilke arbeidsoppgaver du har hatt ansvar for. Trekk frem din viktigste kompetanse, erfaring og resultater. Fokuser på hva du faktisk har gjort og ikke minst hvilke resultater du har oppnådd.

Vi anbefaler at du legger vekt på den arbeidserfaringen som er relevant for den aktuelle stillingen. Ved å legge litt ekstra innsats i å fremheve arbeidsoppgaver, ansvarsområder og resultater som synliggjør at du er en god kandidat til stillingen du søker på, skaper du merverdi og øker sannsynligheten for at du sikrer deg et intervju.

Arbeidsgivere som skal besette lederroller eller som ønsker erfarne medarbeidere vil legge større vekt på arbeidserfaring enn utdanning.

Annen erfaring

Annen erfaring kan også være relevant og nyttig informasjon som bør inkluderes i din CV. Skriv kort om frivillig arbeid, verv, tillitsposisjoner og eventuelt deltidsjobber du har hatt.

Presenter annen relevant erfaring med samme utgangspunkt som arbeidserfaring. Fokuser på det som du mener er relevant for den aktuelle arbeidsgiver og stilling og fremhev ansvar og resultater av innsatsen. Et frivillig verv kan for eksempel belyse noe du brenner for og har du hatt en deltidsstilling ved siden av studier kan du kanskje vise til salgsresultater som en potensiell arbeidsgiver kan dra nytte av.

Kurs og sertifiseringer

Har du deltatt på viktige kurs eller tatt sertifiseringer kan det bidra til at du rykker opp i søknadsbunken. For enkelte stillinger kan det også være avgjørende at du har tilleggsutdannelse som er relevant eller det kan bety en besparelse for ny arbeidsgiver som dersom stillingen krever spesialkunnskaper eller sertifikater.

Eksempler på kurs som kan gi deg et fortrinn er opplæring i forskjellige IT systemer som ERP systemer, Excel eller CRM. For andre stillinger kan det være en fordel at du har sertifikater for kjøretøy eller sertifiseringer fra offentlig myndighet.

Vi anbefaler at du er selektiv med hva du tar med og fokuserer på det du mener er relevant for stillingen.

Språkkunnskaper

Mange arbeidsgivere vil stille krav til gode språkkunnskaper i engelsk eller andre språk, og for enkelte stillinger er flere fremmedspråk en stor fordel. Du bør derfor opplyse hvilke språk du behersker og hvor godt du behersker dem.

Det er vanlig å gradere språkbeherskelse i tre: 1) Grunnleggende 2) Godt 3) Flytende/morsmål. Grunnleggende språkforståelse har du hvis du behersker veibeskrivelser og kan be om regningen på en restaurant, men ikke kan føre en normal samtale. Behersker du et språk godt forventes det at du kan holde en samtale gående og at du behersker normal dagligdags “smalltalk”. Oppgir du flytende, forventes det at du kan gjennomføre forhandlinger og forstår forretningsuttrykk på det aktuelle språket.

Dersom du har vokst opp i utlandet og først lært deg norsk i senere tid bør du også opplyse om hvilke norskkurs du har bestått, samt hvilket nivå.

IT kompetanse

Det stilles stadig større krav til IT kompetanse i både privat og offentlig sektor. For mange stillinger må man ha dokumenterte kurs eller relevant arbeidserfaring med konkrete IT systemer.

Du bør oppgi ditt kompetansenivå på standard programvare som Microsoft Office pakken (Word, Excel, Powerpoint etc) og Widows eller Mac OS. Skal du jobbe med økonomi er det ofte et krav at du er en erfaren bruker av regneark. I tillegg kommer systemer for CRM, ERP, HR med flere, samt alle spesialsystemene som finnes.

Det viktigste for arbeidsgiver er ofte å forstå om du kan utføre oppgaven med de systemene arbeidsgiver benytter. At du må lære deg en annen tekstbehandler eller CRM system enn du er vant til er vanligvis ikke noe problem, så lenge du ikke må læres opp uten noen forkunnskaper.

Oppgi hvilke IT-Systemer du behersker, hvilke du kjenner godt og om du har ekspert-nivå kompetanse. Er det et ukjent system bør du også oppgi hva slags type system det er snakk om. Har du relevante kurs eller sertifiseringer bør også dette oppgis.

Øvrig

Under dette punktet kan du skrive ned informasjon som ikke passer inn under de andre punktene. Det kan for eksempel være førerkort eller fritidsinteresser.

Pass på at det du oppgir er relevant for arbeidsgiver

Referanser

Referanser er i de fleste tilfeller helt avgjørende for å få en stilling. Vi foretar uten unntak referansesjekk i våre ansettelser for bekrefte inntrykket vi har av en kandidat, at fakta stemmer og at kandidaten er så god som vi forventer.

I utgangspunktet holder det at du skriver at “referanser oppgis ved forespørsel”. I forkant av et intervju kan det være fint å ha tenkt igjennom hvilke personer som best kan beskrive deg og din kompetanse.

2-3 referansepersoner pleier å være vanlig. Før du oppgir referanser bør du kontakte dem og avklare at de stiller opp for deg, samt at de kan vente en forespørsel.

Skill deg ut med noen enkle grep

CVen din er først og fremst ditt redskap for å sikre deg invitasjon til et jobbintervju. Det sier seg selv at innholdet i CVen må være korrekt, men det er mange grep du kan ta for å skille deg ut. Her har vi samlet noen forslag:

Skreddersy CVen for stillingen

Det er CVen din som skal markedsføre deg for en potensiell ny arbeidsgiver. For å skille deg ut fra alle andre som søker samme stilling bør du skreddersy CVen for den aktuelle stillingen. Det vil si at du fremhever det som er viktig for den stillingen du søker.

Dette betyr at du må prioritere hva du vil legge vekt på:

 • Hva er det viktigste arbeidsgiver trenger å vite om deg?
 • Hva skal til for å fange interessen til leseren?
 • Hvilke nøkkelkvalifikasjoner har du som passer til denne stillingen?
 • Hvilken erfaring bør du fremheve?
 • Har du resultater å vise til som etterspørres i stillingsannonsen?

Du har bare noen få sekunder til å fange leserens interesse. Tenk gjennom hva du ønsker å formidle på denne tiden og sørg for at det viktigste presenteres først.

Du bør også vurdere om det er deler av innholdet i CVen din som kan utelates. Som eksempel kan nevnes beskrivelse av arbeidsoppgaver og ansvar i stillinger du hadde tidlig i karrieren. Dersom dette ikke er viktig for den nye stillingen kan dette med fordel utelates, slik at du kan fokusere på viktige resultater i din nåværende jobb.

Forklar din erfaring på en smart måte

En god CV presenterer hvilke erfaringer du har som vil sette deg i stand til å løse arbeidsoppgavene i stillingen du søker. Du bør utdype de erfaringene og egenskapene som vil hjelpe deg i den aktuelle stillingen.

Vi anbefaler også at du tenker grundig gjennom hvilke resultater du har skapt som kan imponere en mulig ny arbeidsgiver. Har du skapt resultater som var bedre enn forventet og som det er sannsynlig at du kan gjenta i den nye jobben?

Er det andre forbedringer du kan gjøre som presenterer dine erfaringer og resultater smartere?

Presentasjonsteknikker

Hvordan du presenterer innholdet i CVen er også avgjørende for inntrykket du etterlater. Små grep kan gjøre store utslag i hva slags inntrykk arbeidsgiveren får av deg.

Vær konkret ved å tallfeste erfaringer. Du skaper en mer levende presentasjon for leseren ved å være konkret på denne måten. Unngå å repetere de samme resultatene og skap variasjon med å trekke frem ulike resultater og erfaringer som kan være relevant.

Du bør også bruke et aktivt språk i CVen. En passiv vinkling er når “noe er blitt utført.” Du kan endre til aktivt språk ved å endre dette til “Jeg utførte dette.”

Bruk gjerne uttrykk som viser at du har hatt en sentral rolle i aktiviteten du beskriver. Ved å bruke uttrykk som “tok ledelsen,” “tok ansvar.” Dette viser at du tydelig var aktiv i arbeidet.

Tips til utforming av CV:

 • Lengde på maks to sider
 • Oversiktlig og lett å lese
 • Omvendt kronologisk rekkefølge (det nyeste først)
 • Tilpasse CVen til den stillingen som du søker
 • Bruk vanlige skrifttyper (font) og størrelser som for eksempel Times New Roman eller Arial, størrelse 12 eller 13.
 • Husk å bruke samme skrifttype på både CV og søknadsbrev.
 • Bruk word- eller PDF-format når du sender CV på e-post
 • Dersom CVen er på to sider, husk å sette navn på begge sidene

Vi anbefaler deg å la minst en annen person få lese igjennom CVen for eventuelle skrivefeil og tips til forbedringer.

I tillegg anbefaler vi å fylle inn så mye informasjon som mulig på din profil i vår database samt laste opp din CV og bilde.

Hva med elektronisk CV og LinkedIn?

Elektronisk CV begynner å bli normalen. Det er de samme teknikkene som skal benyttes for en elektronisk CV på samme måte som om du skulle sendt inn en CV som PDF.

Bruk derfor informasjonen du har liggende på din gjeldende CV når du fyller inn en elektronisk CV. Også for elektronisk CV er det viktig at du tilpasser CVen for den aktuelle stillingen.

Du vil også kunne se at din LinkedInprofil vil kunne overføres direkte til elektroniske CVer på enkelte plattformer. Derfor vil vi sterkt anbefale å holde din LinkedIn profil like oppdatert og gjerne mer detaljert enn din CV.

LinkedIn som verktøy vil også gjøre det lettere å komme i kontakt med representanter fra bedrifter og rekrutterinsselskap. Husk også at rekrutteringsselskap og vi i OPUS bruker LinkedIn som et verktøy i våre søk. Har du en god profil på LinkedIn øker muligheten for at du blir funnet når drømmestillingen skal besettes!

Har du lest disse artiklene?

Lykke til med utforming av CV og særlig med jakten på din neste stilling!

Hva er dine tips til å få CVen til å skille seg ut fra mengden? Legg gjerne igjen en kommentar nedenfor!

Siste Ledige Stillinger

Se Mer →

Regnskapssjef

ArbeidsgiverOPUS for kunde

Sted Oslo Øst

Stillingstype Engasjement

Oppstart Etter avtale

Les mer

Business Controller

ArbeidsgiverOPUS for kunde

Sted Oslo

Stillingstype Engasjement

Oppstart Etter avtale

Les mer

OPUS Consulting kan hjelpe

Er du økonom og ønsker nye utfordringer?

Bruk noen minutter på å registrere din CV, så øker du sjansen for at vi kan hjelpe deg med å finne din neste jobb innenfor økonomi, regnskap og finans.  Se våre ledige stillinger her

OPUS Consulting kan hjelpe din bedrift med leie av midlertidige konsulenter innen økonomi, interimledelse eller management for hire, samt rekruttering til stillinger innen økonomi, regnskap og finans. Vi har et stort nettverk og går derfor aldri tom for gode kandidater.

Du kan registrere deg her og få tilsendt en liste med kvalifiserte kandidater.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

No comment yet, add your voice below!


Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Påkrevde felt er markert *

For Kandidater

Registrer deg for å motta varsel om ledige stillinger og oppdrag.

Avtal møte

Legg igjen dine kontaktdetaljer for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg med dine rekrutteringsbehov

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Hva tjener en økonom?

Ønsker du å vite hvilket nivå lønningene ligger på for økonomer i forskjellige stillinger, sektorer og med forskjellig utdanning?