Management for hire – Interimledelse

Management for hire innen økonomi, regnskap og finans

Vi har alltid tilgjengelige kandidater for rask tiltredelse. Registrer dine kontaktdetaljer og vi sender deg listen med kandidater i dag!

Management for hire / Interimledelse: Finn de beste kandidatene

OPUS leier ut erfarne konsulenter til midlertidig lederstillinger innen økonomi og finans. Vi har lang erfaring med Management for hire oppdrag, og et stort nettverk med erfarne ledere innenfor økonomi som kan tiltre på kort varsel.

Alle våre konsulenter er grundig kvalitetssikret gjennom intervjuer, kompetansekartlegging og referansesjekker. Mange av våre konsulenter har vi også lang erfaring med gjennom tidligere oppdrag for oss.

Management for hire kan være aktuelt ved for eksempel:

 • Restruktureringer
 • Børsnoteringer
 • Kapitalutvidelse
 • Systemimplementeringer
 • Oppkjøp og fusjon
 • Prosjekter
 • Permisjoner
 • Sykdom

Eksempler på Management for hire oppdrag:

 • CEO/Daglig leder
 • CFO
 • Økonomidirektør
 • Økonomisjef
 • Finanssjef
 • Leder Controlling
 • Leder Shared Service Center
 • Senior Business Controller

Hva er Management for hire?

Management for hire – eller interimledelse – vokser kraftig i omfang i Norge. Innleide ledere kan i mange situasjoner være en bedre løsning enn fast ansettelse. Vi har sett på situasjoner der innleide ledere benyttes, hvilke fordeler det innebærer og hva som kjennetegner en god interimleder.

Management for hire er konsulenter som raskt kan tiltre i ledende stillinger. Det er også kjent som interimledelse, etter det engelske begrepet interim management. Også begreper som midlertidig ledelse eller innleid ledelse blir benyttet.

Stadig flere bedrifter henter inn midlertidige ledere i en overgangsperiode eller til spesifikke prosjekter. Typiske stillinger er CFO, Finansdirektør, Økonomidirektør, Økonomisjef, Daglig leder eller Administrerende direktør.

— I mange situasjoner er innleie av en erfaren og operasjonell leder med riktig økonomikompetanse en god løsning for å løse et midlertidig behov, sier Roald Wallestad, daglig leder i OPUS Consulting.

Management for hire-konsulenter har relevant erfaring og kan tiltre en stilling eller et prosjekt raskt. Det gir bedriften fleksibilitet og ro til å bruke den tiden den trenger til å finne en permanent løsning. Løsningen kan i flere tilfeller ende opp som permanent, uten at det er noen forventning eller krav om det i utgangspunktet.

Voksende omfang av interimledelse

Tall fra NHO viser at bruken av midlertidig arbeidskraft innenfor økonomifeltet øker kraftig. I 2017 økte utleid arbeidskraft innenfor økonomi og regnskap med 16,1% fra året før. Den generelle økningen for all utleid arbeidskraft var på 7,7%.

Totalt ble det utfakturert over 3 millioner timer innen dette fagfeltet i 2017. Trenden har fortsatt godt inn i 2018, og også i 1. kvartal økte utleie innen økonomi og regnskap nesten dobbelt så mye som øvrig utleie.

Jobbene i fremtiden blir mer flyktige enn før. Dette fører til at man må ta mer ansvar for egen utvikling og arbeidssituasjon.

Antall faste stillinger vil gå ned, i stedet blir det flere konsulent- og prosjektbaserte oppdrag, sier Tim Rosenkilde, daglig leder i karriere- og outplacementselskapet Arbeidslivsressurs Norge, til Dagens Næringsliv.

Wallestad merker også en økende pågang for sine management for hire-konsulenter. Særlig er det vekst i etterspørselen etter ledere innen økonomi og finans.

— Stadig flere bedrifter ser fordelene med management for hire. Kompetansekravene endres raskt og mange bedrifter har behov for mer ressurser med annen kompetanse i perioder. Det er også en trygg måte å sikre kontinuitet i driften i overgangsperioder, for eksempel når nøkkelpersonale går videre eksternt for å få nye utfordringer, sier Wallestad.

Portrett av Roald Wallestad, Saglig leder OPUS Consulting
— I mange situasjoner er innleie av en erfaren og operasjonell leder med riktig økonomikompetanse en god løsning for å løse et midlertidig behov, sier Roald Wallestad, daglig leder i OPUS Consulting

Management for hire er en naturlig del av jobbmarkedet i de fleste europeiske land. En undersøkelse av det britiske rekrutteringsselskapet Robert Half fra 2016 viste at 90% av økonomisjefer (CFO/FD) planla å benytte seg av management for hire i løpet av de neste 12 månedene. Formålet for de aller fleste var å innhente ekstra kompetanse, for eksempel innen prosjektledelse eller transformasjonsledelse. Kontinuitet og forbedring av ledergruppen ble også nevnt som viktige årsaker til å benytte seg av management for hire.

Bakgrunnsbelyst møterom

Avtal møte

Legg igjen dine kontaktdetaljer om du vil vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg

Situasjoner hvor management for hire kan skape merverdi

Management for hire-konsulenter er erfarne medarbeidere med forskjellig bakgrunn og ekspertise. Det er derfor mange situasjoner hvor en management for hire-konsulent kan være en god løsning for din bedrift.

Midlertidig behov som ikke kan dekkes av interne ressurser

Management for hire-konsulenter er en utmerket løsning når det oppstår et midlertidig behov som ikke kan dekkes av egne ansatte. Et slikt midlertidig behov kan oppstå på flere måter. For eksempel:

En viktig medarbeider har sluttet. En tilgjengelig management for hire-konsulent med relevant erfaring kan raskt gå inn i denne rollen og sikre kontinuitet i driften på en profesjonell måte. Dette gir deg tid til å gjennomføre en grundig prosess for en permanent ansettelse. Om ønskelig, kan konsulenten ofte være en kandidat også som en permanent løsning.

Langtidsfravær. Ved permisjon eller langtids sykemelding vil en management for hire-konsulent kunne vikariere så lenge bedriften har behov for det.

Mens å ansette en vikar tar både tid og ressurser, vil en kvalifisert konsulent være på plass i løpet av få dager. Varigheten vil også kunne være fleksibel.

Særlig stort arbeidspress i perioder. Store prosjekter eller interne omstillinger kan føre til perioder med midlertidig stort arbeidspress. En management for hire-konsulent kan bidra til å avlaste i en slik situasjon. På denne måten vil dine ansatte kunne fokusere fullt og helt på det som er viktigst for dem i denne intensive perioden.

En konsulent kan ta ansvar for å holde den daglige driften i gang. Det gjelder både operasjonelle og mer strategiske oppgaver. Alt etter hvilket behov bedriften din har.

Spesialkompetanse til spesifikke prosjekter

Forretningsverdenen blir stadig mer spesialisert. For å holde seg konkurransedyktig, er det viktig å hente inn spesialkompetanse der det trengs. Management for hire-konsulenter har unik kompetanse og lang erfaring. Dette gjør dem til attraktive bidragsytere i større prosjekter.

Eksempler på slike prosjekter er sammenslåinger, utvidelser, endrede rammebetingelser og flytting av produksjon.

En konsulent vil raskt kunne gå inn og analysere prosjektet, foreslå tiltak og gjennomføre disse i samarbeid med bedriften. I prosessen vil konsulenten sørge for at kompetanse blir overført til dine ansatte. Bedriften din står dermed maksimalt rustet den dagen oppdraget avsluttes.

Ekspertise til omstillingsprosesser

Forskjellige faser i en bedrifts utvikling krever forskjellige lederegenskaper. Etter hvert som bedriften din vokser eller går inn i nye markeder, kreves en ny kompetanse. En management for hire-konsulent kan bidra med relevant erfaring og kompetanse når du planlegger for slik vekst.

Det samme gjelder når du møter utfordringer, enten internt eller i markedet. Alle bedrifter må håndtere vanskeligere perioder fra tid til annen. Dette krever en kompetanse og erfaring som mange bedrifter gjerne ikke har. En management for hire-konsulent kan bidra med ny input for å snu den vanskelige situasjonen.

Mange opplever dessuten at en utenforstående har lettere for å foreta en rasjonell analyse og treffe rasjonelle beslutninger når en bedrift er havnet i en utfordrende situasjon. Management for hire-konsulenter har ingen sterke følelser i klemme. De kan derfor lettere treffe de upopulære, men nødvendige, beslutningene.

Blant britiske økonomisjefer er kostnadsbesparelser den viktigste enkeltårsaken til å bruke management for hire-konsulenter. Forbedret effektivitet og implementering av endringsprosesser er også svært vanlige årsaker.

Kvinne med hodesett tar notater

Motta listen med ledige kandidater

Har du behov for en midlertidig leder? Legg igjen dine kontaktdetaljer og motta listen med ledige kandidater i dag!

Fordeler med å bruke management for hire-konsulenter

Det er flere grunner til at 90% av økonomisjefene i Storbritannia vil benytte seg av management for hire-konsulenter de neste 12 månedene. Her er seks av de viktigste fordelene for din bedrift.

Går rett inn i jobben i løpet av få dager – og lengden er fleksibel

Når behovet oppstår, kan en management for hire-konsulent være på plass i løpet av få dager. I noen tilfeller allerede neste arbeidsdag.

Alt du trenger å gjøre er å ta en samtale med selskapet som formidler konsulenten om hva slags behov du har. Selskapet vil da raskt finne en tilgjengelig konsulent med rett bakgrunn.

Management for hire-konsulenter har mye erfaring i å komme inn i et nytt selskap. De setter seg raskt inn i situasjonen og er effektive bidragsytere fra dag en.

I motsetning til utlyste vikariater, har du også mye fleksibilitet i varigheten av engasjementet. Et engasjement kan typisk forlenges eller forkortes etter behov. Med muligheter for fast ansettelse.

Interimledelse er kostnadseffektivt

Management for hire-konsulenter besitter erfaring og kompetanse som kan være vanskelig å få tak i uten å ansette noen i full stilling. Dette er ofte ikke nødvendig, da du sitter igjen med vesentlig høyere kostnader på permanent basis.

Ved å bruke en management for hire-konsulent betaler du kun for akkurat den jobben du trenger å få utført.

Hele 84% av økonomisjefene i Robert Halfs undersøkelse fremhevet at bruk av management for hire-konsulenter var kostnadseffektivt for deres bedrift.

Avhengig av hva rollen til den innleide interimlederen er, vil den også kunne identifisere muligheter til å spare kostnader i din bedrift. Mange bedrifter opplever derfor at en management for hire-konsulent betaler sin egen kostnad – og vel så det.

Unik erfaring og cutting edge kompetanse

Management for hire-konsulenter har bred erfaring og cutting edge kompetanse innen sitt fagfelt. De har gjennomført liknende prosesser i andre bedrifter og kjenner allerede til de viktigste kriteriene for suksess. De kjenner dessuten til fallgruvene.

I de fleste tilfeller er de overkvalifisert for rollen de går inn i. De har valgt denne jobben fordi de motiveres av å hjelpe andre bedrifter. De kan derfor maksimere mulighetene for suksess.

Ved å hyre en slik person vil du dermed få inn unik kompetanse uten å måtte dra på deg langsiktige forpliktelser. Under perioden i din bedrift, vil konsulenten dele av sin kompetanse.

De vil derfor bidra til å løfte kunnskap- og kompetansenivået i din bedrift også på lengre sikt.

Friskt perspektiv fritt fra dagens bedriftskultur

Det er viktig å ha en god bedriftskultur. Men selv i den beste bedrift, kan nettopp kulturen hindre ledere i å se gode løsninger som er litt annerledes enn det man har gjort tidligere.

En utenforstående vil kunne bringe et friskt perspektiv inn i din bedrift, helt uavhengig av bedriftskultur.

I samarbeid med ledelsen, vil en management for hire-konsulent kunne foreslå forbedringer på et helt objektivt grunnlag. Han har ingen annen agenda enn å løse utfordringen han er blitt hyret inn for å jobbe med.

En management for hire-konsulent er hands-on helt til prosjektet er gjennomført

En management for hire-konsulent er fullt ut investert i prosjektet han hyres for.

I motsetning til en vanlig konsulent som er tilknyttet et konsulentselskap, er motivasjonen knyttet direkte til bedriften de er hyret inn for. De går inn i en lederrolle i din bedrift – og “fristilles” fra konsulentselskapet de mottar lønn fra.

De har også erfaring med å jobbe i mange bedrifter før din. De jobber gjennom hele prosjektsyklusen, fra analyse til legging av strategi og gjennomføring.

En tradisjonell konsulent fra et konsulentfirma vil kun gi råd. Gjennomføringen overlater de til deg. Sammenliknet med en management for hire-konsulent, har de typisk mye mindre praktisk erfaring fra det de gir råd om.

Under engasjementet rapporterer management for hire-konsulenten direkte til deg. Du har full kontroll på det som gjøres. Konsulenten jobber ikke for noen andre i denne perioden.

Kjennetegn på en dyktig management for hire-konsulent

Ikke overraskende innehar en dyktig management for hire-konsulent mange av de samme egenskapene som en god leder. Det er gjerne de dyktigste lederne som egner seg godt for denne typen ledelsesoppdrag.

Gode kommunikasjonsevner. De har god forståelse for hva kunden ønsker å oppnå. De kommer lett overens med sine nye kolleger og stakeholders. De bygger tillit fra første dag og kommuniserer utviklingen fortløpende med relevante stakeholders.

Bred erfaring i sektoren. De er dessuten vante med å jobbe i forskjellige team og og i ulike bransjer. De kommer dermed raskt på plass i jobben, selv med liten eller ingen induksjon.

Konstant fokus på å forbedre seg selv. De holder seg oppdatert med utviklingen i sin bransje og har spisskompetanse på fagområdet.

Fleksibilitet og tilpasningsevne. En management for hire-konsulent kommer raskt på plass. De fokuserer på å stadig forbedre seg selv og å tilpasse sin stil og tilnærming til hvert enkelt oppdrag.

Gode strategiske evner. En management for hire-konsulent kan analysere selskapets situasjon og utfordringer, lage en plan og gjennomføre denne i løpet av kort tid.

Jobber selvstendig og uavhengig. De skal bidra med ny kunnskap og kompetanse. De skal tørre å utfordre den eksisterende bedriftskulturen for å oppnå forbedringer for bedriften. Det er derfor viktig at de er modne i sitt profesjonelle liv og trygg på sine egne styrker og perspektiver.

Plan for videreføring. De er på plass kun for en kortere periode, typisk 6 – 12 måneder, og bidrar ofte med kompetanse og kunnskap bedriften ikke har fra før. Det er viktig at denne kunnskapen overføres til bedriftens faste ansatte, så bedriften kan fortsette å nyte godt av nye prosesser, rutiner eller prosjekter også etter at engasjementet er over.

Sikre kontinuitet. Selv om oppdraget er midlertidig, sørger en god interimleder for at bedriften fortsetter å nyte godt av engasjementet også etter at det er slutt. De involverer derfor øvrig ledelse i prosesser og sørger for nødvendig overføring av kunnskap. De kan ofte være med på å velge ut sin faste etterfølger for å sikre kontinuitet.

Kvinne i møterom bakbelyst

Hva tjener en økonom?

Ønsker du å vite om du har riktig lønn?

Våre tjenesteområder

Vi løser alle behov for ressurser innen økonomi- og finansfunksjonen. Vi har skreddersydde prosesser for å finne og velge ut de riktige økonomene.

Har du akutte behov for temporære ressurser kan vi også leie ut egne konsulenter i økonomistillinger til våre kunder.

OPUS Consulting Rekruttering

Rekruttering

Vi er eksperter på å rekruttere de riktige økonomene på alle nivåer innen økonomi, regnskap og finans.

OPUS Consulting Management for hire og interimledelse

Management for hire

Har du behov for en midlertidig leder? Legg igjen dine kontaktdetaljer og motta listen med ledige kandidater i dag!

OPUS Consulting Økonomikonsulenter

Økonomikonsulenter

Vi har tilgjengelige og kvalifiserte økonomer som vi leier ut i midlertidige oppdrag hos våre kunder.

Hvorfor velge OPUS?

Spesialister

Vi er spesialister med erfaring fra stillinger innen økonomi, regnskap og finans. Vi er ledende på økonomistillinger.

Kandidatsøk

7 av 10 kandidater vi rekrutterer kommer fra egne søk, dette gir våre kunder flere og bedre kandidater.

Kvalitetsbevisst

Vi er opptatt av å levere kvalitet gjennom hele prosessen, skape tillit og representere våre oppdragsgivere på en god måte.

Prosesser

Vi har effektive, strukturerte prosesser og bruker Cut-e som test-verktøy, noe som gjør at vi finner de riktige økonomene.

Kandidater

Vi har tilgjengelige kvalifiserte kandidater på alle stillingsnivåer innen økonomi, regnskap og finans.

Integritet

Vi er opptatt av ærlighet, transparente og ryddige prosesser som sikrer at alle parter blir godt ivaretatt.

Dette sier våre kunder

Vi opplever OPUS som strukturert og målrettet. OPUS har presentert kvalifiserte kandidater på kort tid og gitt oss gode råd i rekrutteringsprosessen.

Jakob Pedersen, VP Financial Planning & Accounting, Elkem

Vi er veldig fornøyd med jobben OPUS har gjort for oss. Vi har fått ansatt gode kandidater og samarbeidet med OPUS i prosessene har vært veldig godt.

Anne Hartz Hansen, Økonomisjef Konsern, Bertel O. Steen

Vi har et langt og godt samarbeid med OPUS. OPUS er vår prefererte partner innen økonomistillinger og leverer alltid gode kandidater til oss.

Ragnhild Elvine Aas, HR Ansvarlig,   Aberdeen Asset Management Norway

Kunder som stoler på oss

elkem-logo-v2
scatec-solar-logo-v3
eltel-sonnico-logo
bertel-o-steen-logo-v2
aberdeen-logo-v2
ringnes-logo
saferoad_logo
moller-bil-logo-v2
komplett_bank_logo
borr-drilling-logo
obos-logo
veidekke-logo

Tips og råd om Management for hire