Konsulenter innen økonomi, regnskap og finans

Tilgjengelige konsulenter innen økonomi, regnskap og finans

OPUS Consulting har alltid tilgjengelige kandidater for rask tiltredelse. Legg igjen dine kontaktdetaljer og vi tar kontakt snarest

11 gode grunner til å leie inn økonomer

I dagens fleksible arbeidsmarked velger stadig flere økonomer å jobbe i kortere perioder i flere bedrifter, som innleide konsulenter. Det blir også stadig vanligere for bedrifter å nyttiggjøre seg av denne tjenesten. Vi har sett på de viktigste årsakene til å leie inn konsulenter innen økonomi, regnskap og finans.

Raskt voksende marked

I 2017 ble det utfakturert over 3 millioner timer innen fagfeltet økonomi og regnskap, 16,1% mer enn året før. Den kraftige veksten har fortsatt i 2018. I 1. kvartal økte utleie innen økonomi og regnskap nesten dobbelt så mye som øvrig utleie, i følge tall fra NHO.

— Vi opplever at stadig flere nyttiggjør seg av midlertidig innleie av økonomer, sier daglig leder i OPUS Consulting Roald Wallestad.

— Noen har behov for ekstern kompetanse i forbindelse med et prosjekt. Andre har midlertidige behov i forbindelse med permisjon, prosjekter, sesongsvingninger eller prosesser som krever annen kompetanse eller mer kapasitet, f.eks i M&A prosesser. I alle disse tilfellene er innleie av riktig økonomikompetanse en god løsning, fortsetter Wallestad.

Management for hire: — I mange situasjoner er innleie av en erfaren og operasjonell leder med riktig økonomikompetanse en god løsning for å løse et midlertidig behov, sier Roald Wallestad, daglig leder i OPUS Consulting

OPUS leier ut konsulenter innen økonomi, regnskap og finans

OPUS Consulting tilbyr utleie av kvalifiserte konsulenter som kan tiltre på 1-2 ukers varsel. Alle våre konsulenter er grundig kvalitetssikret gjennom intervjuer, kompetansekartlegging og referansesjekker.

Mange av våre konsulenter har vi også lang og god erfaring med gjennom tidligere oppdrag for oss. Våre rådgivere har et stort nettverk av tilgjengelige kandidater som kan dekke ditt midlertidige behov

Som kunde betaler du kun for arbeidede timer. I utleieperioden har OPUS det fulle arbeidsgiveransvaret for konsulenten.

Dette inkluderer: personalansvar, utbetaling av lønn, feriepenger, sykelønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, pensjon og forsikring.

Typiske situasjoner hvor utleie av konsulenter kan være aktuelt:

 • Prosjekter
 • Permisjoner
 • Langtidssykemeldinger
 • Behov for ekstern kompetanse
 • Ved usikkerhet om behovet blir permanent
 • Uforutsette situasjoner
 • Sesongsvingninger

Eksempel på stillinger som vi leier ut konsulenter til:

 • Business Controller
 • Forretningsanalytiker
 • Group Controller
 • Financial Controller
 • Prosjekt Controller
 • Regnskapskonsulent
 • Økonomikonsulent
Bakgrunnsbelyst møterom

Avtal møte

Legg igjen dine kontaktdetaljer om du vil vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg

11 Situasjoner hvor innleide konsulenter kan skape merverdi

Å leie inn kvalifiserte økonomer kan være nyttig for bedrifter i en rekke forskjellige situasjoner. Her er 11 gode grunner til å leie inn økonomer i din bedrift.

1. Behov knyttet til et spesifikt prosjekt

Ingen bedrifter besitter all nødvendig kompetanse eller har nok kompetanse innen økonomifeltet. Når du setter i gang med større prosjekter, oppstår ofte et midlertidig behov. Eksempler på slike prosjekter er ved en fusjon- og oppkjøpssituasjon, implementering av nye ERP-systemer eller om bedriften går inn i en vekstfase.

I slike situasjoner vil du ofte trenge ekstra kompetanse og ressurser.

I noen prosjekter vil du ha behov for å avlaste ansatte som bruker ekstra tid på prosjektet. I andre vil du ha behov for å knytte til deg konsulenter som kan jobbe spesifikt med prosjektet. I begge tilfeller er det en god løsning å hente inn kvalifiserte økonomer med relevant erfaring og kompetanse.

Har du behov for ytterligere kompetanse på ledernivå, kan management for hire også være en god løsning.

2. Behov for ekstern kompetanse

Av og til oppstår behov for ekstern kompetanse du ikke besitter. Det er ikke alltid behovet tilsvarer et helt årsverk. Det kan være i forbindelse med prosjekter, utvidelser eller forbedringer.

I slike tilfeller er innleie av en kvalifisert økonom med rett kompetanse og erfaring en god løsning. Konsulenten vil på denne måten også sørge for en generell kompetanseheving i bedriften.

3. Dekke opp for permisjon, sykemelding eller nye prosjekter

I økonomifunksjoner er det en rekke arbeidsoppgaver som regnskap, rapportering og budsjett og prognose som må gjøres løpende og på faste tider gjennom året. Uten god styringsinformasjon fra regnskap og prognose, er det umulig for ledelsen eller andre å få gjort jobben sin. Permisjoner og sykemeldinger er derfor ekstra ubeleilig når det gjelder noen fra økonomifunksjonen.

Særlig ved sykemelding blir vedkommende ofte borte på kort varsel.

Det er dessuten vanskelig å vite hvor lenge vedkommende blir borte. Det gjør det vanskelig å ansette en vikar på fulltid.

I slike situasjoner er det en god løsning for bedriften å leie inn en konsulent. Denne viderefører jobben til din faste medarbeider er tilbake. De kan være på plass raskt, og oppdragsperioden kan være fleksibel. Dermed dekkes dine behov til din faste medarbeider er tilbake.

Kvinne med hodesett tar notater

Vi kontakter deg

Legg igjen dine kontaktdetaljer og vi tar kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg med dine rekrutteringsbehov

4. Usikkerhet om behovet er midlertidig eller permanent

Det er viktig å planlegge nøye for vekst. Ofte er det vanskelig å vite om et behov er midlertidig eller permanent. Dersom du ansetter noen i en fast stilling, får du faste kostnader, helt uavhengig av om den ventede veksten kommer eller ikke.

Ved å leie inn en økonom, kan du dekke et økt behov uten å måtte brenne inne med en høyere kostnadsbase dersom fremtidig vekst ikke skulle vise seg å bli som antatt.

Skulle behovet vise seg å være midlertidig, vil forholdet enkelt kunne avsluttes. I motsatt fall, gir den innleide konsulenten deg tid og ro til å finne riktig permanent løsning.

I mange tilfeller kan den innleide økonomen gå over i fast stilling, dersom det er ønsket.

5. Sesongsvingninger

Økonomer er godt kjente med sesongsvingninger. I forbindelse med årsoppgjør og utarbeidelse av årsregnskap er det ekstra arbeidspress på økonomiavdelingen. Mange jobber mye overtid for å rekke over alt. Du risikerer at dine ansatte mister motivasjon og i verste fall blir utbrente.

Innleie av en ekstra konsulent i slike perioder vil lette presset på dine ansatte. Det vil også være billigere enn å ansette noen i full tid, uten at de har tilstrekkelig med verdiskapende oppgaver utover pressperiodene.

6. Innleide konsulenter kan tiltre på kort varsel

Selv i de beste bedrifter vil du fra tid til annen motta oppsigelser fra viktige personer i ditt team. Av og til vil oppsigelsestiden gi mulighet til å finne en erstatter før vedkommende forlater bedriften for godt.

I mange tilfeller er det ikke like enkelt. Det kan ta tid å finne rett person. Vedkommende har gjerne også sin egen oppsigelsestid som må fullføres. Da er det greit å ha et alternativ når den permanente løsningen ikke er på plass før en ny fast ansatt tiltrer.

En innleid økonom kan tiltre raskt, typisk i løpet av 1-2 uker, ofte raskere. Plukker du opp telefonen til et byrå du stoler på, får du en erfaren og kunnskapsrik medarbeider som er vant til å sette seg inn i ting på kort varsel. Denne har fleksibilitet til å jobbe så lenge du trenger til du har en permanent løsning på plass.

Med sin brede erfaring, er den innleide konsulenten i stand til å sette den permanente etterfølgeren inn i jobben ved slutten av sitt oppdrag.

7. Kostnadseffektivt å leie inn konsulenter

Å leie inn en konsulent er en kostnadseffektiv løsning. Med timebetaling betaler du kun for den perioden du trenger. Du slipper også administrasjon knyttet til å være arbeidsgiver.

Konsulentselskapet som videreformidler har fullt arbeidsgiveransvar.

Du trenger derfor ikke tenke på lønn, feriepenger, sykelønner, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, pensjon eller forsikring. Du betaler kun det du avtaler direkte med konsulentselskapet.

8. Innleide økonomer er pre-screenet av konsulentselskapet

Når du leier inn en konsulent, er det viktig å jobbe med seriøse konsulentselskaper. De gjør jobben med å velge ut rett kandidat i samarbeid med deg.

Da er du sikret å få på plass en økonom som har den rette bakgrunnen og motivasjonen, og kan sette seg inn i jobben fra dag én.

Kvinne i møterom bakbelyst

Hva tjener en økonom?

Ønsker du å vite om du har riktig lønn?

9. Uten ansettelsesrisiko

Du har kanskje allerede opplevd konsekvensene av en feilslått ansettelse. Dersom du i stedet bruker en innleid konsulent, eliminerer du denne risikoen for din bedrift.

Dersom økonomen mot formodning ikke skulle fungere som forventet, kan forholdet avsluttes umiddelbart. Konsulentselskapet vil da formidle en ny konsulent som kan ta over på kort tid. I mange tilfeller vil du også ha mulighet til å avslutte kontraktsforholdet tidlig.

Sammenliknet med å ansette en fast vikar, har du dessuten mer fleksibilitet dersom du skulle ønske å forlenge avtalen. En fast vikar vil ofte ha neste jobb på plass lenge før avtaletiden utløper. Avtalen med innleide konsulenter kan typisk forlenges etter ditt behov.

10. Teste før fast ansettelse

Ansettelser er alltid vanskelige. Det er begrenset hvor mye du kan finne ut om den nyansatte før du må ta en beslutning.

Det grundigste «jobbintervjuet» er å la noen jobbe hos deg i noen måneder.

Mange bedrifter velger derfor å tilby en fast stilling til innleide konsulenter dersom det midlertidige behovet skulle vise seg å bli permanent. Da vet de at de får en medarbeider som kommer til å fungere godt.

11. Avtale med et seriøst konsulentselskap kan gi konkurransefordeler

Historisk sett er innleid midlertidig arbeidskraft mest brukt i posisjoner hvor det krevdes få eller ingen kvalifikasjoner. I dag finner du dem i alle nivåer i alle bransjer. Innleie av økonomikonsulenter og -ledere vokser kraftig, med en økning på 16,1% fra 2016 til 2017 alene.

Innleide økonomikonsulenter har høy kompetanse. De dekker et bredt spekter av bakgrunn og erfaring.

De kan lett gå inn i enkeltprosjekter eller den daglige driften. Deres fleksibilitet gjør at de kan komme på plass raskt, og være så lenge det er behov.

Å knytte seg til et seriøst konsulentselskap som kjenner din bedrift og dine behov vil være en viktig konkurransefordel i en fremtid med stadig raskere omveltninger og krav til effektivitet.

Våre tjenesteområder

Vi løser alle behov for ressurser innen økonomi- og finansfunksjonen. Vi har skreddersydde prosesser for å finne og velge ut de riktige økonomene.

Har du akutte behov for temporære ressurser kan vi også leie ut egne konsulenter i økonomistillinger til våre kunder.

Management for hire og interimledelse OPUS Consulting

Management for hire

OPUS Consulting leier ut erfarne og operative konsulenter til lederroller innen økonomi og ledelse med rask oppstart.

OPUS Consulting Rekruttering

Rekruttering

OPUS Consulting er eksperter på å rekruttere de riktige økonomene på alle nivåer innen økonomi, regnskap og finans.

OPUS Consulting Økonomikonsulenter

Konsulenter innen økonomi

OPUS Consulting har tilgjengelige og kvalifiserte økonomer som vi leier ut i midlertidige oppdrag hos våre kunder.

Kontakt oss i dag dersom du har behov for en konsulent, interimleder eller en ny ansatt

Roald Wallestad
Managing Director

Roald Wallestad etablerte OPUS i 2002 som det første spesialiserte rekruttering- og konsulentselskapet for økonomer i Norge. Roald er Norges mest erfarne rådgiver på rekruttering, management for hire og utleie innen økonomi, regnskap og finans. Roald har bred erfaring fra både fag- og lederstillinger innen økonomi, finans, regnskap og revisjon.

: + 47 901 56 356
: roald.wallestad@opus-consulting.no
LinkedIn profil

Endre Flo
Senior Advisor

Endre Flo er utdannet Siviløkonom fra BI. Han har variert erfaring fra økonomistillinger på både spesialist- og ledernivå. Endre er Senior Rådgiver på rekruttering, management for hire og utleie innen økonomi, regnskap og finans.

 

: +47 958 90 195
: ef@opus-consulting.no
LinkedIn profil

Hvorfor velge OPUS?

Spesialister

Vi er spesialister med erfaring fra stillinger innen økonomi, regnskap og finans. Vi er ledende på økonomistillinger.

Kandidatsøk

7 av 10 kandidater vi rekrutterer kommer fra egne søk, dette gir våre kunder flere og bedre kandidater.

Kvalitetsbevisst

Vi er opptatt av å levere kvalitet gjennom hele prosessen, skape tillit og representere våre oppdragsgivere på en god måte.

Prosesser

Vi har effektive, strukturerte prosesser og bruker Cut-e som test-verktøy, noe som gjør at vi finner de riktige økonomene.

Kandidater

Vi har tilgjengelige kvalifiserte kandidater på alle stillingsnivåer innen økonomi, regnskap og finans.

Integritet

Vi er opptatt av ærlighet, transparente og ryddige prosesser som sikrer at alle parter blir godt ivaretatt.

Dette sier våre kunder

Vi opplever OPUS som strukturert og målrettet. OPUS har presentert kvalifiserte kandidater på kort tid og gitt oss gode råd i rekrutteringsprosessen.

Jakob Pedersen, VP Financial Planning & Accounting, Elkem

Vi er veldig fornøyd med jobben OPUS har gjort for oss. Vi har fått ansatt gode kandidater og samarbeidet med OPUS i prosessene har vært veldig godt.

Anne Hartz Hansen, Økonomisjef Konsern, Bertel O. Steen

Vi har et langt og godt samarbeid med OPUS. OPUS er vår prefererte partner innen økonomistillinger og leverer alltid gode kandidater til oss.

Ragnhild Elvine Aas, HR Ansvarlig,   Aberdeen Asset Management Norway

Kunder som stoler på oss

Elkem logo
Scatec Solar logo
Eltel logo
Bertel o steen logo
Aberdeen logo
Ringnes logo
Saferoad Logo
Møller bil logo
Komplett bank logo
borr drilling logo
Obos logo
Veidekke logo
wallenius_willhelmsen-logo
itera-logo
praxair-logo
evry-logo
yara-logo
creuna-logo

Tips og råd om leie av konsulenter