Konsulenter og rekruttering innen økonomi, regnskap og finans

Legg igjen dine kontaktdetaljer og vi tar kontakt snarest

Avtal et møte for å prate om hvordan vi kan levere dine økonomer

Våre tjenester – Hvordan OPUS Consulting kan hjelpe deg

OPUS Consulting løser alle behov for ressurser innen økonomi- og finansfunksjonen. Vi har skreddersydde prosesser for å finne og velge ut de riktige økonomene.

Sentralt i våre tjenester står utleie av konsulenter for midlertidige økonomistillinger. Vi har dyktige og erfarne konsulenter til leie for våre kunder.

Management for hire og interimledelse OPUS Consulting

Management for hire

OPUS Consulting leier ut erfarne og operative konsulenter til lederroller innen økonomi og ledelse med rask oppstart.

OPUS Consulting Rekruttering

Rekruttering

OPUS Consulting er eksperter på å rekruttere de riktige økonomene på alle nivåer innen økonomi, regnskap og finans.

OPUS Consulting Økonomikonsulenter

Konsulenter innen økonomi

OPUS Consulting har tilgjengelige og kvalifiserte økonomer som vi leier ut i midlertidige oppdrag hos våre kunder.

Bakgrunnsbelyst møterom

Avtal møte

Legg igjen dine kontaktdetaljer om du vil vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg

Våre tjenester: Management for hire – interimledelse

OPUS leier ut erfarne konsulenter til midlertidig lederstillinger innen økonomi og finans. Vi har lang erfaring med Management for hire oppdrag, og et stort nettverk med erfarne ledere innenfor økonomi som kan tiltre på kort varsel.

Alle våre konsulenter er grundig kvalitetssikret gjennom intervjuer, kompetansekartlegging og referansesjekker. Mange av våre konsulenter har vi også lang erfaring med gjennom tidligere oppdrag for oss.

Management for hire kan være aktuelt ved for eksempel:

 • Restruktureringer
 • Børsnoteringer
 • Kapitalutvidelse
 • Systemimplementeringer
 • Oppkjøp og fusjon
 • Prosjekter
 • Permisjoner
 • Sykdom

Eksempler på Management for hire oppdrag:

 • CEO/Dagligleder
 • CFO
 • Økonomidirektør
 • Økonomisjef
 • Finanssjef
 • Leder Controlling
 • Leder Shared Service Center
 • Senior Business Controller

Tips og råd om management for hire

Bakgrunnsbelyst møterom

Vi kontakter deg

Legg igjen dine kontaktdetaljer og vi tar kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg med dine rekrutteringsbehov

Våre tjenester: Rekruttering av økonomer

OPUS Consultings rekrutteringsprosesser er skreddersydd for å finne og velge ut de rette økonomene. Vi rekrutterer til stillinger på alle nivåer innen økonomi, regnskap og finans.

Våre rådgivere er tidligere økonomer med god rekrutteringskompetanse, noe som gjør av vi har god innsikt og forståelse for både fagfeltet og kundens behov. Vår kompetanse, fokus på kvalitet samt våre holdninger og verdier, gjør at vi oppnår vellykkede løsninger for både kunder og kandidater.

OPUS Consultings erfaring og innsikt kombinert med et stort nettverk av kvalifiserte kandidater sikrer en god rekruttering for både kunde og kandidat.

Vi er aktive bidragsytere og sparringspartnere gjennom hele rekrutteringsprosessen. Både kunde og kandidat blir tett fulgt opp gjennom hele prosessen. 

For å kunne tilby en best mulig tjeneste jobber OPUS Consulting kontinuerlig med å tiltrekke oss de aller beste kandidatene – også de som ikke aktivt søker jobb.

OPUS Consulting rekrutterer til følgende stillinger:

Ledelse

 • CFO
 • Finansdirektør
 • Økonomisjef
 • Leder Controlling

Controlling

 • Controller
 • Finansiellcontroller
 • Prosjekt Controller
 • Business Controller
 • Group Controller

Business Partner

 • Business Analyst
 • Forretningsutvikler
 • Analytiker

Regnskap

 • Regnskapssjef
 • Regnskaps Contoller
 • Regnskapsansvarlig
 • Leder Shared Services
 • Regnskapsmedarbeider

Treasury

 • Treasury Manager
 • Treasury Controller
 • Shared Service Center Manager

Skatt

 • Tax Manager
 • Skatterådgiver
 • Compliance Advisor

Tips og råd om rekruttering:

Kvinne i møterom bakbelyst

Hva tjener en økonom?

Ønsker du å vite om du har riktig lønn?

Våre tjenester: Konsulenter innen økonomi, regnskap og finans

Vi tilbyr utleie av kvalifiserte konsulenter som kan tiltre på 1-2 ukers varsel. Alle våre konsulenter er grundig kvalitetssikret gjennom intervjuer, kompetansekartlegging og referansesjekker.

Mange av våre konsulenter har vi også lang og god erfaring med gjennom tidligere oppdrag for oss. Våre rådgivere har et stort nettverk av tilgjengelige kandidater som kan dekke ditt midlertidige behov

Som kunde betaler du kun for arbeidede timer. I utleieperioden har OPUS det fulle arbeidsgiveransvaret for konsulenten.

Dette inkluderer: personalansvar, utbetaling av lønn, feriepenger, sykelønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, pensjon og forsikring.

Typiske situasjoner hvor utleie av konsulenter kan være aktuelt:

 • Prosjekter
 • Permisjoner
 • Langtidssykemeldinger
 • Behov for ekstern kompetanse
 • Ved usikkerhet om behovet blir permanent
 • Uforutsette situasjoner
 • Sesongsvingninger

Eksempel på stillinger som vi leier ut konsulenter til:

 • Business Controller
 • Forretningsanalytiker
 • Group Controller
 • Financial Controller
 • Prosjekt Controller
 • Regnskapskonsulent
 • Økonomikonsulent

Tips og råd om leie av konsulenter

Hvorfor velge OPUS?

Spesialister

Vi er spesialister med erfaring fra stillinger innen økonomi, regnskap og finans. Vi er ledende på økonomistillinger.

Kandidatsøk

7 av 10 kandidater vi rekrutterer kommer fra egne søk, dette gir våre kunder flere og bedre kandidater.

Kvalitetsbevisst

Vi er opptatt av å levere kvalitet gjennom hele prosessen, skape tillit og representere våre oppdragsgivere på en god måte.

Prosesser

Vi har effektive, strukturerte prosesser og bruker Cut-e som test-verktøy, noe som gjør at vi finner de riktige økonomene.

Kandidater

Vi har tilgjengelige kvalifiserte kandidater på alle stillingsnivåer innen økonomi, regnskap og finans.

Integritet

Vi er opptatt av ærlighet, transparente og ryddige prosesser som sikrer at alle parter blir godt ivaretatt.