Konsulenter og rekruttering, økonomi, regnskap, finans - OPUS Consulting Skip to content

Rekruttering, utleie og management for hire innen økonomi, finans og ledelse

Våre tjenester – Hvordan OPUS Consulting kan hjelpe deg

OPUS Consulting løser dine behov innen økonomi, finans og ledelse. Vi har skreddersydde prosesser for å finne og velge ut de riktige økonomene.

Sentralt i våre tjenester står utleie av konsulenter for midlertidige økonomistillinger. Vi har dyktige og erfarne konsulenter til leie for våre kunder.

management for hire - interimledelse

Management for hire

OPUS Consulting leier ut erfarne og operative konsulenter til lederroller innen økonomi og ledelse med rask oppstart.

OPUS Consulting Rekruttering

Rekruttering

OPUS Consulting er eksperter på å rekruttere de riktige økonomene på alle nivåer innen økonomi, finans og ledelse.

Fordelene med å leie en økonom

Utleie innen økonomi

OPUS Consulting har tilgjengelige og kvalifiserte økonomer som vi leier ut i midlertidige oppdrag hos våre kunder.

kontakt cta

Kontakt oss

Vi hjelper deg gjerne med rekruttering eller konsulenter innen økonomi, finans eller ledelse.

Våre tjenester: Management for hire – interimledelse

OPUS leier ut erfarne konsulenter til midlertidig lederstillinger innen økonomi, finans og ledelse. Vi har lang erfaring med Management for hire oppdrag, og et stort nettverk med erfarne ledere innenfor økonomi som kan tiltre på kort varsel.

Alle våre konsulenter er grundig kvalitetssikret gjennom intervjuer, kompetansekartlegging og referansesjekker. Mange av våre konsulenter har vi også lang erfaring med gjennom tidligere oppdrag for oss.

Management for hire kan være aktuelt ved for eksempel:

 • Restruktureringer
 • Børsnoteringer
 • Kapitalutvidelse
 • Systemimplementeringer
 • Oppkjøp og fusjon
 • Prosjekter
 • Permisjoner
 • Sykdom

 

Eksempler på Management for hire
oppdrag:

 • CEO/Dagligleder
 • CFO
 • Økonomidirektør
 • Økonomisjef
 • Finanssjef
 • Leder Controlling
 • Leder Shared Service Center
 • Senior Business Controller

 

Tips og råd om management for hire

8 steg for å øke produktiviteten til teamet ditt

Produktivitet: 9 tips for å få mer effektive ansatte

Som leder er du ansvarlig for dine ansattes resultater. Vi har undersøkt hvordan ledere går frem for å få maksimal produktivitet ut av sine medarbeidere.
Les mer
Management for hire og interimledelse OPUS Consulting

Management for hire – erfarne ledere i midlertidige oppdrag

OPUS Consulting har erfarne management for hire konsulenter eller interimledere som kan tiltre på kort varsel. Vi kan gi deg en liste med kandidater i dag!
Les mer
Hvordan lykkes med endringsledelse

Hvordan lykkes med endringsledelse

Endringsledelse er en av de mest utfordrende oppgavene for alle ledere. Vi har sett på hvordan du kan skape gode endringsprosesser og håndtere motstand.
Les mer

Våre tjenester: Rekruttering

OPUS Consultings rekrutteringsprosesser er skreddersydd for å finne og velge ut de rette økonomene. Vi rekrutterer til stillinger på alle nivåer innen økonomi, finans og ledelse.

Våre rådgivere er tidligere økonomer med god rekrutteringskompetanse. Dette gjør at vi har god innsikt og forståelse for både fagfeltet og kundens behov. Vår kompetanse, fokus på kvalitet samt våre holdninger og verdier, gjør at vi oppnår vellykkede løsninger for både kunder og kandidater.

OPUS Consultings erfaring og innsikt kombinert med et stort nettverk av kvalifiserte kandidater sikrer en god rekruttering for både kunde og kandidat.

Vi er aktive bidragsytere og sparringspartnere gjennom hele rekrutteringsprosessen. Både kunde og kandidat blir tett fulgt opp gjennom hele prosessen.

For å kunne tilby en best mulig tjeneste jobber OPUS Consulting kontinuerlig med å tiltrekke oss de aller beste kandidatene – også de som ikke aktivt søker jobb.

OPUS Consulting rekrutterer til følgende stillinger

Ledelse

 • CFO
 • Finansdirektør
 • Økonomisjef
 • Leder Controlling

 

Controlling

 • Controller
 • Finansiellcontroller
 • Prosjekt Controller
 • Business Controller
 • Group Controller

 

Business Partner

 • Business Analyst
 • Forretningsutvikler
 • Analytiker

 

Regnskap

 • Regnskapssjef
 • Regnskaps Contoller
 • Regnskapsansvarlig
 • Leder Shared Services
 • Regnskapsmedarbeider

Treasury

 • Treasury Manager
 • Treasury Controller
 • Shared Service Center Manager

 

Skatt

 • Tax Manager
 • Skatterådgiver
 • Compliance Advisor

 

Tips og råd om rekruttering

Hvordan suksessfulle bedrifter tiltrekker seg de beste kandidatene

Hvordan suksessfulle bedrifter tiltrekker seg de beste kandidatene

Suksessfulle bedrifter skapes av dyktige ansatte. Vi har undersøkt hvordan de mest suksessfulle bedriftene tiltrekker seg de beste kandidatene.
Les mer
Hvordan ansette riktig person og unngå feilansettelser

Hvordan ansette riktig og unngå feilansettelser

En av de viktigste oppgavene du har som leder er å ansette riktige medarbeidere. Nøkkelen ligger i å bygge et team som er motivert og samarbeider godt.
Les mer
Syv tegn på at dine beste ansatte er i ferd med å slutte

Syv tegn på at dine ansatte er i ferd med å slutte

Ansatte som slutter og høyt gjennomtrekk er kostbart. Vi gjennomgår de viktigste tegnene på at dine ansatte er i ferd med å slutte, og hvordan du unngår å miste dem.
Les mer
opus-consulting-dette-tjener-norske-ekonomer

Lønnsstatistikk

Hva tjener en
økonom?

Ønsker du å vite om du har riktig lønn?
Last ned vår lønnsguide for økonomer.

Våre tjenester: Utleie innen økonomi, finans og ledelse

Vi tilbyr utleie av kvalifiserte konsulenter som kan tiltre på 1-2 ukers varsel. Alle våre konsulenter er grundig kvalitetssikret gjennom intervjuer, kompetansekartlegging og referansesjekker. Som kunde betaler du kun for arbeidede timer. I utleieperioden har OPUS det fulle arbeidsgiveransvaret for konsulenten.

Dette inkluderer: personalansvar, utbetaling av lønn, feriepenger, sykelønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, pensjon og forsikring.

Mange av våre konsulenter har vi også lang og god erfaring med gjennom tidligere oppdrag for oss. Våre rådgivere har et stort nettverk av tilgjengelige kandidater som kan dekke ditt midlertidige behov.

Typiske situasjoner hvor utleie av konsulenter kan være aktuelt:

 • Prosjekter
 • Permisjoner
 • Langtidssykemeldinger
 • Behov for ekstern kompetanse
 • Ved usikkerhet om behovet blir permanent
 • Uforutsette situasjoner
 • Sesongsvingninger

 

Eksempel på stillinger som vi leier ut
konsulenter til:

 • Business Controller
 • Forretningsanalytiker
 • Group Controller
 • Financial Controller
 • Prosjekt Controller
 • Regnskapskonsulent
 • Økonomikonsulent

 

Tips og råd om leie av konsulenter

Innleie av arbeidskraft: Nylig vedtok Stortinget nye krav til innleie av arbeidskraft. Her er det du trenger å vite om midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft i 2019.

Innleie av arbeidskraft: Nye krav til arbeidsgivere

Nylig vedtok Stortinget nye krav til faste ansettelser og adgangen til innleie av arbeidskraft. Her er det du trenger å vite om dine muligheter og forpliktelser.
Les mer
OPUS Consulting konsulenter innen økonomi, regnskap og finans

Konsulenter innen økonomi, regnskap og finans

Vi har sett på de viktigste fordelene med konsulenter innen økonomi, regnskap og finans. Har du et konkret behov sender vi deg gjerne liste med kandidater i dag!
Les mer
Innleie av økonomer

Når trenger du å leie økonomer

Innleie av økonomer kan være aktuelt ved en eller flere av følgende scenarioer som vi har tatt for oss under. Omorganisering og nedbemanninger...
Les mer

Kontakt en av våre rådgivere

Roald Wallestad

Managing Director

Anna Tjomsås

Advisor

Opus Consulting Endre Flo
Endre Flo

Senior Advisor

Hvorfor velge OPUS Consulting?

Spesialister

Vi er spesialister med erfaring fra stillinger innen økonomi, finans og ledelse. Vi er ledende på økonomistillinger.

Kandidatsøk

7 av 10 kandidater vi rekrutterer kommer fra egne søk, dette gir våre kunder flere og bedre kandidater.

Kvalitetsbevisst

Vi er opptatt av å levere kvalitet gjennom hele prosessen, skape tillit og representere våre oppdragsgivere på en god måte.

Prosesser

Vi har effektive, strukturerte prosesser og bruker Cut-e som test-verktøy, noe som gjør at vi finner de riktige økonomene.

Kandidater

Vi har tilgjengelige kvalifiserte kandidater på alle stillingsnivåer innen økonomi, finans og ledelse.

Integritet

Vi er opptatt av ærlighet, transparente og ryddige prosesser som sikrer at alle parter blir godt ivaretatt.